Strona główna
Jubileusz szkoły
Patron
Minimonografia
Pracownicy
Oferta edukacyjna
Współpraca
Wydarzenia
Osiągnięcia
Konkurs gazetek
Turystyka - SUMUS
Publikacje
Na wesoło

Strona główna

 

 

 

STRONA NIE JEST JUŻ AKTUALIZOWANA

ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ

 

www.psp28radom.szkolnastrona.pl

 

 

 

 

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Adama Mickiewicza w Radomiu wraz z wychowankami serdecznie witają na stronie Internetowej poświęconej działalności placówki oraz jej historii.

 

Można tu przeczytać ogólne informacje o naszej placówce, poznać życiorys patrona szkoły, dowiedzieć się jakie imprezy odbyły się w naszej szkole, poznać nasze osiągnięcia sportowe i naukowe, poznać najświeższe wiadomości z życia szkoły, zapoznać się z monografią szkoły. Dla zainteresowanych istnieje także możliwość poznania pracowników naszej Szkoły oraz zaznajomienia się z bieżącą ofertą edukacyjną.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub presłać na adres e-mail


DLA RODZICÓW:

 

 

UWAGA RODZICE!

 

Dyrektor Szkoły informuje, iż rozpoczęliśmy nabór dzieci pięcio i sześcioletnich do szkolnych oddziałów przedszkolnych oraz dzieci  sześcio i siedmioletnich do klas I na rok szkolny 2011/2012.
Nasze atuty:
- wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna z wyższym wykształceniem
- nauczyciele posiadający dodatkowe kwalifikacje o specjalnościach:
* logopedia
* oligofrenopedagogika
* rewalidacja
* terapia pedagogiczna
* arteterapia
* muzykoterapia
* gimnastyka korekcyjna
- doskonałe usytuowanie w centrum miasta
Szkoła oferuje:
- pomoc specjalistów: pedagog, logopeda, pielęgniarka
- naukę języka angielskiego: klasy I-VI oraz oddziały przedszkolne
- naukę języka niemieckiego: klasy IV-VI
- naukę języka włoskiego dla uczniów uzdolnionych językowo
- gimnastykę korekcyjną
- zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne
- powszechną naukę pływania i tańca

Ponadto:
- dodatkowe zajęcia i koła zainteresowań
- wdrażamy 8 innowacji pedagogicznych
- wyjazdy na Zielone Szkoły
- rajdy w ramach SKKT
- wypoczynek letni
W szkole działa Klub Europejczyka oraz SO "Pomóż Chorym Dzieciom", prowadzona jest gazetka szkolna "Groch z Kapustą".
Posiadamy doskonałą bazę: dwie sale komputerowe, salę z tablicą interaktywną, salę gimnastyczną, salę gimnastyki korekcyjnej, "Radosną Szkołę" (plac zabaw dla młodszych dzieci, na wzór "Fantazji" usytuowany na I piętrze), gabinet pielęgniarki, gabinet pedagoga szkolnego, gabinet logopedy, multimedialną bibliotekę szkolną. Dysponujemy ogrodzonym placem zabaw oraz świetlicą szkolną czynną codziennie od godziny 6.30 do 17.00.
Chętni uczniowie mogą korzystać z obiadów szkolnych oraz sklepiku.
Dzień otwarty 9 marca 2011 r. od 13.00 - 17.00.

 

 

 

UWAGA RODZICE!

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

 

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala  w roku szkolnym 2010/2011 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
2 listopada 2010 r. wtorek - Dzień Zaduszny
10 listopada 2010 r. środa - wyjazdowe obowiązkowe szkolenie Rady Pedagogicznej
7 stycznia 2011 r. piątek - piątek po święcie Trzech Króli (święto Trzech Króli zgodnie z Kodeksem Pracy jest dniem ustawowo wolnym)
5 kwietnia 2011 r. wtorek - sprawdzian kompetencji uczniów klas VI
2 maja 2011 r. poniedziałek - Dzień Flagi
Czerwiec 2011 r. - dokładną datę ustali MOPS w uzgodnieniu z CAL

 

UWAGA RODZICE!

 

W każdy pierwszy wtorek miesiąca począwszy od października jest dniem konsultacji z rodzicami uczniów klas IV- VI.
Konsultacje odbywają się w godz. 16.30 - 18.00 w świetlicy szkolnej.

DYREKTOR SZKOŁY

Barbara Zielińska